Lajmet e Industrisë

Analiza e problemeve të shpërndarjes së ngrohjes LED

2018-10-24
Aktualisht, efikasiteti i ndriçimit të LEDs është ende relativisht i ulët, duke rezultuar në një rritje në temperaturën e kryqëzimit dhe një rënie në jetë. Në mënyrë që të zvogëlohet temperatura e kryqëzimit për të përmirësuar jetën, është e nevojshme t'i kushtohet vëmendje e madhe problemit të shpërndarjes së nxehtësisë.Dizajni i shpërndarjes së nxehtësisë së LED duhet të jetë nga fillimi i çipit në të gjithë lavamanin e ngrohjes, dhe çdo hap duhet t'i kushtohet vëmendje të plotë. Dizajni i gabuar i ndonjë lidhjeje mund të shkaktojë probleme serioze të shpërndarjes së nxehtësisë. Në të kaluarën, llambat e rrugëve LED pësuan një numër të madh të dështimeve në punën afatgjatë, më shumë se gjysma e të cilave u shkaktuan nga mungesa e dizajnit të shpërndarjes së nxehtësisë dhe gjysma tjetër u shkaktua nga dështimi i rrymës. Prandaj, dizajni i shpërndarjes së nxehtësisë duhet t'i kushtohet vëmendje të plotë.