Lajmet e Industrisë

Cili është roli kryesor i ftohësve LED?

2018-10-10
Funksioni kryesor i lavamanit të nxehtësisë LED është që vazhdimisht të nxjerrin dhe shpërndajnë ngrohjen e gjeneruar nga operimi i çipit LED në mjedis, në mënyrë që temperatura e chip të mbahen brenda intervalit të kërkuar, duke siguruar kështu që llambat LED mund të funksionojnë normalisht. Cilësia e lavamanit të ngrohjes LED varet kryesisht nga rezistenca termike e lavamës së ngrohjes. Sa më e vogël të jetë rezistenca termike, temperatura më e ulët e ndriçimit të dritës LED në të njëjtat kushte dhe temperatura më e ulët e ndezjes së LED-it, aq më e gjatë do të jetë jeta e chipit. Prandaj, radiatori i dritës LED duhet të ketë një zonë të caktuar të shpërndarjes së nxehtësisë dhe materiali i lavamës së nxehtësisë duhet të ketë një përçueshmëri të caktuar termike dhe një koeficient rrezatimi të lartë rrezatimi; përveç kësaj, materiali përçues i nxehtësisë në vetvete duhet të ketë peshë të lehtë, përpunim të lehtë dhe çmim të ulët. Features.