Lajmet e Industrisë

Cilat janë çështjet që duhet të kushtojë vëmendje për Strehimin Alumini të derdhur prej alumini?

2018-08-28
Së pari, shqyrtoni problemin e demingut.

Së dyti, e konsiderojnë problemin e aliazh alumini vdesin-hedhjes trashësi mur, hendeku trashësi është shumë e madhe për mbushjen.

Së treti, në strukturë, përpiquni të shmangni pamjen e strukturave që çojnë në strukturat komplekse të mykut dhe duhet të përdorin bërthama të shumta ose cores spirale.

Së katërti, disa pjesë vdesin-hedhëse mund të kenë kërkesa të veçanta, të tilla si injektimi i karburantit.

Së pesti, dizajni e konsideron problemin e mykut. Nëse ka pozita të shumta të bërthamës, përpiquni të vendosni të dyja anët, është mirë që mos të vendosni bërthamën më të ulët, kështu që koha të jetë e gjatë, bërthama e aliazheve të aluminit do të ketë probleme.