Lajmet e Industrisë

Duke folur për funksionin dhe parimin e punës të radiatorit LED

2018-08-16
Funksioni kryesor i lavamës së nxehtësisë është që vazhdimisht të nxjerrin dhe shpërndajnë ngrohjen e gjeneruar nga operimi i çipit LED në mjedis, në mënyrë që temperatura e chip të mbahen brenda intervalit të kërkuar, duke siguruar kështu që llambë LED mund të funksionojë normalisht . Cilësia e lavamanit të ngrohjes varet kryesisht nga rezistenca termike e lavamanit të ngrohjes. Sa më e vogël të jetë rezistenca termike, temperatura më e ulët e ndriçimit të dritës LED në të njëjtat kushte dhe temperatura më e ulët e ndezjes së LED-it, aq më e gjatë do të jetë jeta e chipit. Rezistenca termike e nxehtësisë duhet të përfshijë rezistencën termike dhe rezistencën termike.

Për një formë të caktuar të nxehtësisë, rezistenca termike e përçimit të nxehtësisë kryesisht lidhet me përçueshmërinë termike të materialit të nxehtësisë. Sa më i madh është përçueshmëria termike, aq më e vogël është përçueshmëria termike dhe më e mirë është përçueshmëria termike; në kushte të caktuara mjedisore, rezistenca termike e shpërndarjes së nxehtësisë varet kryesisht nga lavamani i nxehtësisë. Zona e shpërndarjes së nxehtësisë dhe koeficienti i rrezatimit të materialit sipërfaqësor të lavamanit të ngrohjes, sa më i madh është zona e shpërndarjes së nxehtësisë, aq më e lartë është koeficienti i rrezatimit, aq më i vogël është rezistenca e shpërndarjes së nxehtësisë dhe aq më mirë efekti i shpërndarjes së nxehtësisë.

Prandaj, radiatori i dritës LED duhet të ketë një zonë të caktuar të shpërndarjes së nxehtësisë dhe materiali i lavamës së nxehtësisë duhet të ketë një përçueshmëri të caktuar termike dhe një koeficient rrezatimi të lartë rrezatimi; përveç kësaj, materiali përçues i nxehtësisë në vetvete duhet të ketë peshë të lehtë, përpunim të lehtë dhe çmim të ulët.