Lajmet e Industrisë

Cilat janë funksionet specifike të llambave të tubave, ae dini?

2018-08-10
Downlight është një lloj instalimi ndriçimi që është ngulitur në tavan dhe është dritë-emitting. Karakteristika e tij më e madhe është ruajtja e unitetit të përgjithshëm dhe përsosmëria e dekorimit arkitektonik dhe nuk do të shkatërrojë unitetin e përsosur të artit tavan për shkak të instalimit të llambave. Avantazhi i tij strukturor është se burimi i dritës është i fshehur brenda dekorimit të ndërtesës, burimi i dritës nuk është i ekspozuar, nuk ka shkëlqim, dhe efekti vizual i njeriut është i butë dhe uniform. Zakonisht përdoret në hotele, shtëpi dhe kafene.


Në drejtim të drejtimit të emetimit të burimit të dritës, radha e uljes është një ndriçim i drejtuar, vetëm pala e kundërt mund të marrë dritë, këndi i rrezeve është i përqendruar, drita është e përqendruar dhe kontrasti midis dritës dhe errësirës është i fortë. Objekte më të spikatura, lumume më të larta dhe një atmosferë të qetë. Përgjithësisht i përshtatur për supermarkete, ndërtesa zyra, salla biznesi.

Nga rruga e ndriçimit, ajo përfshin ndriçimin indirekt dhe ndriçimin direkt. Ndriçimi i drejtpërdrejtë është ndriçimi i drejtpërdrejtë dhe drita shpërndahet direkt përmes reflektorit. Efikasiteti i llambës është rreth 85%.

Downlight vertikale ka një thellësi të thellë të reflektor, i cili i përket luminaire thellë-ndriçuar. Rreze është e përqendruar dhe ka një përqendrim të caktuar të dritës. Raporti i lejuar i lartësisë deri në lartësi është në intervalin 0.7-1.2, i cili përdoret kryesisht për ndriçimin e hapësirës së lartë.