Lajmet e kompanisë

Urdhri urgjent i lavamanit të ngrohjes së Led ishte përfunduar dhe është dorëzuar paraprakisht

2018-06-26


Sot, 4 kartona të lavamanit të ngrohjes do të dërgohen në Kanada nga UPS. Falë prodhimit të punonjësve të punonjësve tanë jashtë orarit, urdhri urgjent i konsumatorit u përfundua paraprakisht. Dy ditë më vonë, këto mbytet e ngrohjes prej alumini do të dorëzohen tek konsumatori dhe do të arrijnë deri në sezonin e shitjes.