Lajmet e Industrisë

Disa mënyra të korrozionit të radiatorit

2018-06-04
Korrozioni i oksidimit dhe diferenca e diferencës së përqendrimit të oksigjenit (si korrozioni i rrëpirëve, korrozioni i vijës së ujit, korrozioni i pikës dhe shkalla e korrozionit) janë arsyet kryesore për korrozionin e radiatorëve të çelikut. Analiza e përbërjes së produkteve të korrozionit dhe cilësisë së kombinuar të ujit tregon se cilësia e ujit të ngrohjes është e dobët. (Për shembull, përmbajtja e lartë e oksigjenit, jonet metalike dhe radikalet e acidit, sidomos kloridet) janë shkaqe të jashtme të korrozionit të radiatorëve të çelikut.

Korrozioni alkalik është shkaku kryesor i korrozionit të radiatorëve të aluminit.

Korrozioni elektrokemik, domethënë kur dy metale të ndryshme janë në kontakt, metali tjetër, i cili gjithmonë ka një potencial elektrodë të ulët, fillimisht është etched për të mbrojtur elektrodën tjetër nga potenciali i lartë i korrozionit. Korrozioni i mundshëm i nxehtësisë së përbërë të bakrit-aluminit është një korrozioni elektrokimik.

Radiatori i përbërë nga bakër-alumini mund të jetë i përshtatshëm për cilësinë e ujit, nuk ka frikë nga ndonjë korrozioni dhe ka jetëgjatësi prej më shumë se 50 vjet.