Shërbimi ynë

Shërbimi ynë


Për çdo projekt, ne do të bëjmë analizën e mykut dhe komunikimin me klientët. Problemet mund të zgjidhen para fillimit të mykut dhe prodhimin e pjesës më të madhe. Për çdo azhurnim të dizajnit nga klientët, ne po përpiqemi të bëjmë më mirë mënyrën më pak të shtrenjtë për të rishikuar mykun. Për secilën mall me shumicë të dërguar, marrim çertifikatën e materialit nga furnizuesi ynë i lëndës së parë për të siguruar cilësinë. Për çdo çështje problemore që gjendet në anën e klientit, qoftë e shkaktuar nga ana jonë, nga transporti, apo nga ana e klientit, ne do të bëjmë pjesën tonë për të zgjidhur problemin dhe për të ruajtur bashkëpunimin afatgjatë.